หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Connector
   Justrite
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตู้เก็บสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะใช้เก็บสารเคมีอันตราย (Toxic)
สารเคมีกัดกร่อน (Curossive) สารไวไฟ (Flammable) เพื่อกำจัดกลิ่นหรือไอสารเคมีไม่ให้ออกมารบกวนต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งป้องกันการเกิดการสะสมของไอสารละลายที่ติดไฟง่ายไม่ให้มีการสะสม
จนมีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ ตู้เก็บสารเคมีมีการแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. ตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อระบาย (Ventilated Storage Cupboard) จะเป็นตู้เก็บสารเคมีที่มีพัดลมและท่อสำหรับ
ระบายไอสารเคมีออกจากตัวตู้ไปสู่ภายนอกอาคาร เพื่อกำจัดไอสารเคมีประเภทต่างๆ ทีมีการระเหยออกจากขวดสารเคมี
หรือภาชนะหรือเครื่องแก้วที่ใส่สารเคมีนั้นไว้ไม่ให้ตกค้างหรือสะสมอยู่ภายในตัวตู้เก็บสารเคมี
2. ตู้เก็บสารเคมีแบบจัดเก็บมิดชิด หรือเรียกว่าตู้นิรภัย จะเป็นตู้ที่ไม่มีพัดลมและท่อระบายแต่จะมีลักษณะ
การจัดเก็บแบบมิดชิดไม่ให้ไอสารเคมีรั่วไหลออกมาภายนอกตู้เก็บสารเคมีประเภทนี้จะมีทั้งแบบจัดเก็บสารไวไฟ
และแบบจัดเก็บสารกัดกร่อน
ทางบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่วยตู้เก็บสารเคมีทั้ง 2 ประเภทนี้โดยมีให้เลือกได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการใช้งาน

        

 

 

 

 

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com