หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขวดล้างตาฉุกเฉิน
   อ่างล้างตา
   ฝักบัว
   อ่างล้างตา&ฝักบัว
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ในการปฏิบัติงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย สารกัดกร่อน สารไวไฟ
และวัตถุมีพิษต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารดังกล่าว
ที่ผิวหนังและดวงตา จนทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายอย่างรุนแรงต่อร่างกาย หรือ ในบางกรณี
อาจเกิดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ติดเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีชุดล้างตา
ฉุกเฉินและฝักบัวฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างปัจจุบัน
ทันด่วนและเพื่อลดการบาดเจ็บสูญเสียของดวงตา หรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้เร็วที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 


        

 

 

 

 

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com