หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LSE 1 GI : EYE/FACE WASH
PUSH LEVER OPERATED


LSE 2 GI : EYE/FACE WASH
FOOT PEDAL OPERATED


LSE 2 CSS 304 : EYE/FACE WASH
PTTO PEDAL OPERATED


LSE 1B GI : EYE/FACE WASH PUSH LEVER
OPERATED-WALL MOUNTED


LSE 1 CSS 304 : EYE/FACE WASH
PUSH LEVER OPERATED


LSE1/2 CSS C (with cover) : EYE/FACE WASH
PUSH+PEDAL LEVER OPERATED
WITH PROTECTIVE COVER

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com