หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำจัดไอสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายองค์กร
ที่ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO
14000 ระบบการบำบัดหรือกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือจากการปฏิบัติงานของแต่ละ
วันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com