หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VF Model
 Super Flower Model
 Counter Top Fume Hood
  

 

 

 

 

 

 

 

 


         ตู้ดูดควัน หรือตู้ระบายควัน (FUME HOOD) เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้
ในการดูดไอสารเคมีในขณะทำการทดลองทางเคมี หรือเตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ
ที่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือไอระเหยหรือควันของสารเคมีที่เกิดขึ้นในขณะทำการเพื่อป้องกันไม่ให้เป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานตู้ดูดควันที่ดีจะต้องมีโครงสร้าง
ที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทนทานต่อสภาพเปียกชื้นจากการใช้น้ำและต้อง
ทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ ตู้ดูดควันที่ดีจะต้องออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ของลมเป็นไปตามหลัก
อากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMIC) เพื่อให้ลมมีการเคลื่อนที่ผ่านแผงบังคับแนวลม (BRFFLE)
ที่เป็นตัวบังคับแนวลมไม่ให้เกิดการม้วนตัว (TURBULENT)
          ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) รุ่น SUPER FLOW ทุกโมเดลได้ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRR)
ทั้งตัวผนังภายนอกและผนังภายใน ซื่งมีคุณสมบัติเด่นในการทนทานต่อสารเคมี ความชื้นและความร้อนได้ดี
          ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) รุ่น SUPER FLOW เป็นตู้ดูดควันแบบมีท่อระบายซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสมีพัดลมชนิดหอยโข่งทำจากไฟเบอร์กลาส
หรือโพลีโพรไพลีน (PP) ทั้งยังมีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานให้เลือกตามความต้องการ เช่น วาล์วน้ำ
วาล์วแก๊ส วาล์วลม วาล์วสูญญากาศ ระบบทำความสะอาดภายในตู้ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงาน
ชุดดักไอกรด ระบบกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำ (FUME SCRUBBER หรือ WET SCRUBBER) ฯลฯ


        

 

 

 

 

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com