หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบเคลื่อนที่ได้
   แบบต่อท่อระบาย
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        เป็นชุดฝาชีดูดไอสารเคมีที่มีตัวแขนดูด (Exhaust Arm)สามารถปรับโยกระดับความสูง-ต่ำและระยะแนวระนาบได้ 360 องศา โดยมีหัวดูดที่มีลักษณะเป็นฝาชีทรงกลม หรือฝาชีทรงสี่เหลี่ยมที่มีวัสดุให้เลือกทั้งชนิด Polycarbornate (PC) หรือ Polypropylene (PP)
หรือ Anodised Aluminium ให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน ชุดฝาชีดูดไอสารเคมี
(Exhaust Arm Hood) นี้แบ่งตามลักษณะนของการใช้งานได้ 2 แบบหลักๆ ได้แก่
        1. ชุดฝาชีดูดไอสารเคมีแบบเคลื่อนที่ได้ (Movable Arm Hood) เป็นเครื่องดูดไอสารเคมีที่มีล้อสำหรับเข็นเคลื่อนที่ได้ มีหัวดูดทำจาก Polypropylene (PP) มีตัวเครื่องที่ทำหน้าที่ดูดซับไอสารเคมีด้วยระบบกรอง 3 ส่วน ได้แก่ Pre-Filter, HEPA Filter
และ Activated carbun Filter
        2. ชุดฝาชีดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อระบาย เป็นฝาชีดูดไอสารเคมีที่ต้องทำการติดตั้งอยู่กับที่แล้วทำการต่อท่อผ่านพัดลมดูดไอสารเคม
ีเพื่อระบายออกนอกอาคาร แต่ยังสามารถปรับระยะและตำแหน่งของหัวดูดได้ในขอบเขตบริเวณรัศมีไม่เกินระยะความยาวของตัวแขนดูด (Exhaust Arm)
        ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดฝาชีดูดไอสารเคมีแบบเคลื่อนที่ได้ (Movable Arm Hood) ของยี่ห้อ CHC LAB จากประเทศเกาหลี และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดฝาชีดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อระบายของยี่ห้อ Alsident จากประเทศเดนมาร์ค พร้อมบริการติดตั้งและมีอะไหล่ไว้สำหรับการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน

 

 


        

 

 

 

 

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com