หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CLE-051, CLE-051F
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อหรือตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ หรือ Ductless Fume Hood
เป็นตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งติดตั้งตู้ดูดควัน
ประเภทนี้จะมีระยะกรองและดูดซับไอระเหยสารเคมีอยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งประกอบ
ไปด้วยแผ่นกรองหยาบ (Pre-Filter) แผ่นกรองละเอียด (HERA Filter) และแผ่นกรอง
ดูดซับสารเคมี (Activated Carbon Filter)
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood)
ยี่ห้อ CHC LAB จากประเทศเกาหลีซึ่งเป็นตู้ดูดควันแบบไร้ท่อที่มีฟังก์ชั่นการทำงาน
สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมระบบเตือนกรณีแผ่นกรองหมดอายุการใช้งาน หรือการณี
ความเร็วลมหน้าตู้ (FaceVelocity) ผิดปกติและสามารถเลือกชนิดของแผ่นกรอง
ให้เหมาะสมกับประเภทสารเคมีที่ใชงาน ทางบริษัทฯมีแผ่นกรองอะไหล่ (Spare part
Filter) ทุกชิ้นไว้บริการได้ตลอดอายุการใช้งาน

 


        

 

 

 

 

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com