หน้าแรก ผลงาน ความรู้ ติดต่อเรา Catalog วันหยุดบริษัท Web Board


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  0.90*0.60 M
   1.20*0.60 M
   0.80*0.50 M
   1.00*0.50 M
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        การปฏิบัติการชั่งสารต่างๆในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่องานวิเคราะห์ วิจัยหรือเตรียมสาร
นอกจากจะต้องคำนึงถึงการใช้เครื่องชั่งละเอียดหรือเครื่องชั่งวิเคราะห์ที่มีคุณสมบัติไว้ในการตอบสนอง
(Stabilization Time) ค่าความถูกต้อง (Linearity) และค่าความแม่นยำ (Repeatability) สูงแล้วยังต้องคำนึงถึงโต๊ะที่ใช้วางเครื่องชั่งด้วยเนื่องจากเครื่องชั่งละเอียดที่สามารถอ่านค่าน้ำหนัก
เป็นจุดทศนิยมหลายตำแหน่งของกรัม เช่น 0.01 กรัม, 0.001 กรัม, 0.0001 กรัม หรือ 0.00001 กรัม ฯลฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โต๊ะวางเครื่องชั่งที่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง และมีความเสถียร (Stable) ไม่เกิดการสั่นไหวหรือเกิดการสั่นสะเทือนของตัวโต๊ะวางในขณะทำการชั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปฏิบัติงาน
        บริษัทเมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Table)
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานกับเครื่องชั่งละเอียดหรือเครื่องชั่งวิเคราะห์ทุกชนิดด้วยคุณสมบัติ
ของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่เกิดการสั่นสะเทือนได้ง่ายทางบริษัทฯมีสินค้าให้เลือก
ได้หลายขนาดตามจุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น สำหรับการวางเครื่องชั่ง 1 เครื่อง, 2 เครื่อง หรือ 3 เครื่อง ฯลฯ นอกจากนี้ยังรับผลิตโต๊ะวางเครื่องชั่งชนาดพิเศษที่นอกเหนือจากรูปแบบมาตรฐานที่มีจำหน่าย

 

 


        

 

 

 

 

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด 65/4-5 หมู่ 13 ซอย โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512 Fax.0-2570-8299
E-mail : wattana@majorsci.co.th, major.majorlab@gmail.com